Inschrijving helaas uitgelekt

30 maart 2023
Helaas is de inschrijving niet verlopen zoals we dat graag hadden gewenst. Dit had te maken met de nieuwe website. Dinsdag 28 maart hadden we een testlink aangemaakt om met een selecte groep de site te testen, helaas is deze een eigen weg gaan leiden waardoor we de vooraankondiging niet hebben kunnen doen zoals beloofd. Via deze testlink hebben zich al veel deelnemers aangemeld, wat niet de bedoeling was.
Daarom hebben we na spoedberaad dinsdagavond besloten om de limieten per klasse te verhogen van 20 naar 30. Ook deze tien extra plekken zijn in veel klassen alweer bezet… Helaas moeten we ondanks deze verhoging nog steeds mensen teleurstellen, wat ons zeer betreurt. Onze excuses hiervoor.
Uiteraard zijn wij wel blij dat er zoveel animo is voor onze wedstrijd en dat waarderen wij enorm. Wij kijken uit naar een mooie wedstrijddag op zaterdag 20 mei!